a

Eğitim / Öğretim

SORU BANKALARI

Öğrencilerimizin derste anlatılan konuları daha iyi kavramaları bu konuları soru çözerek pekiştirebilmeleri ve aynı zamanda test çözüm tekniklerini geliştirebilmeleri amacıyla hazırlanan yayınlardır. Soru bankalarımız, branş öğretmenlerimiz tarafından Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Soru bankalarımızda öğrencilerimizin değişik soru tiplerini görmelerini sağlamak amacıyla kolaydan zora doğru giden farklı nitelikte sorulara yer verilmiştir.

KONU ANLATIM KİTAPÇIKLARI

Konu anlatım kitapçıklarımız, derslerde anlatılacak olan konuya öğrencinin ön hazırlık yapabilmesi ve anlatılan konuyu pekiştirmesine yardımcı olması amacıyla hazırlanan yayınlardır. Öğrencilere soru tiplerini ezberletmek yerine onların metni doğru okumalarını sağlamak, çok yönlü düşünebilme, temel kavramlar arasında ilişki kurabilme becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır.

ÖDEV TESTLERİ

Konuların anlatımı tamamlandıktan sonra öğrencilerimizin öğrenilen bilgiyi pekiştirmeleri, canlı tutmaları, konuya ilişkin eksiklerini belirlemeleri, yanlışlarını bulup düzeltmeleri, soru çözme tekniklerini öğrenmeleri amacıyla haftalık ve aylık ödev testleri verilmektedir.

REHBERLİK BÜLTENLERİ

Öğrencilerimizin sosyal, psikolojik ve akademik gelişimlerine destek sağlama ve veli bilgilendirme amacıyla rehber öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan bültenlerdir. Farklı konularda hazırlanan bültenlerle rehberlik çalışmalarının daha etkili olması hedeflenmiştir.