a

Kurumsal

"Okul hayata hazırlık değil, hayatın ta kendisi olmalıdır."

İlkesine dayanarak gerçek hayattan hareket etmesi gerektiğine, okul yaşamının demokrasi ilkeleriyle işlemesinin önemine, öğrencilerin bireysel özelliklerine dikkat etmenin ve eğitim sürecine katılımını sağlamanın gerekliliğine inanıyoruz.

Öğrenmenin doğasını iyi bildiğimiz için uygun bir öğrenme programı ve ortam oluşturabiliyor, bireysel farklılıkları dikkate alıp, her öğrenciye uygun yöntemler seçerken öğrenme ilke ve kuramlarını uygulayabiliyoruz. Böylece her zaman eğitim ve öğretimde bir adım önde oluyoruz.

Aynı zamanda modern bir eğitim kurumunun ihtiyacı olan bütün özelliklerle donatılmış binamızda öğrencilerimizin eğitim hayatını kolaylaştırıyor, başarıyı yükseltiyoruz.